SUND VIRKSOMHED

Få overblik, viden og retning på virksomhedens sundhed og stress.

Egnite har stor erfaring i at lave sundheds-tjek og stress- samt trivsel-analyser i danske virksomheder.

Cardion 360 graders sundheds-profil giver et unikt overblik og indsigt for både medarbejdere og for virksomheden.

Vi er alle lægeeksamineret til at foretage udførelse af Cardion 360 graders sundheds-profil som sammen med vores sparring og rådgivning skaber overblikket over behovet for en eventuel indsats, på kort eller lang sigt.

Med Cardion får man et unikt indblik i sin egen sundhedstilstand. Vi vil her bruge sundhedsprofilen som et afsæt til at få overblik og motivation til gradvis forandring og opleve forbedring af egen sundhed.

Cardion testen er evidensbaseret ud fra Sundhedsstyrelsens KRAMS faktorer, Bo Netter Strøm (stress) og WHO5 trivsel

Medarbejderen får udleveret en testkode og udfylder Cardion sundhedsprofilen hjemme.

Medarbejderen får personlig feedback på testen. Dels i form af Cardionhjulet, dels en skriftlig feedback over stærke områder og områder, hvor der er god mulighed for forbedring.

Virksomheden får et anonymiseret 360 graders overblik på medarbejdernes generelle sundhed.

Dette kan vi guide virksomheden og jeres medarbejdere til sunde indsatser og forandringer.

HÅNDTERING AF STRESS I VIRKSOMHEDEN

Vi hjælper virksomhedens ledelse med at forebygge og håndtere stress i virksomheden. Opgaven med at forebygge og håndtere stress lander oftest på ledelsens bord. Vi klæder ledelsen på til at håndtere opgaven. Hvis en medarbejder føler det er svært at slå til på jobbet, kan samtalen med lederen bliver afgørende for, om det ender med en stress sygemelding.

Er enten du, en kollega eller en af dine medarbejdere ramt af stress. Eller ønsker du at forebygge stress enten som person eller organisation – så kan vi hjælpe dig.

Stress kan arbejdes med på to niveauer:

ORGANISATIONSNIVEAU

Her er det som er i fokus hvilken kultur er der er i organisationen og hvilke vilkår er tilbydes – fremmer det stress eller forebygger det stress. Megen forskning, inden for stress, peger på at det er her de grundlæggende udfordringer ligger. Den kultur vi som samfund og i vores virksomheder i den vestlige verden har opbygget er roden til det høje stress niveau i samfundet og på arbejdspladserne. Det betyder at der her er meget at hente hvis man som virksomhed er villig til at gå ind i hvilke kultur ændringer der skal til for generelt at skabe en organisation med høj trivsel og lavt sygefravær.

Vi tilbyder sparring på hvordan I som organisation kan arbejde med at få en mere robust organisation. Hvad er det I som ledelse skal have øje for, agere på – og hvordan, samt viden om stress, for at fremme trivsel og mindske stress. Som en del af et sådant forløb byder vi ind med en blanding af coaching, viden, vejledning og værktøjer.

Udgangspunktet for alt hvad vi laver, er hele tiden med afsæt i nyeste forskning på området.

INDIVIDNIVEAU

Fokus er her hvordan den enkelte person tackler pres. På samme måde byder vi her ind med de 4 elementer coaching, viden, vejledning og værktøjer. Emnerne kan både være af privat og arbejdsmæssig karakter.

Fokus er i første omgang af afdække stressorer og få styr på stressresponsen. Derefter arbejdes der med mind set samt hvordan man undgår at ende samme sted en anden gang.

Vi bruger blandt andet CopeStress konceptet, med videnskabelig evidens for bedste metode, udviklet af bla. læge Bo Netterstrøm og erhvervspsykolog Pernille Rasmussen. Både kognitive og meta kognitive metoder inddrages ligeledes i det omfang det er relevant.